Postup koupě

1. Ústní rezervace:
2. Rezervační dohoda:
3. Smlouva o smlouvě budoucí:
4. Kupní smlouva:
5. Předání jednotky: