Ochrana osobních údajů

zář, 18 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený návštěvníku, chápeme význam ochrany Vašich osobních údajů a přistupujeme k této záležitosti s maximální zodpovědností. Na této stránce Vám poskytneme podrobné informace o způsobu zpracování, uchovávání a ochrany osobních údajů v souvislosti s provozem Rekreačního Centra Holeckova 53. Věnujte prosím pozornost následujícím sekcím, které Vás podrobně seznámí s průběhem zpracování Vašich dat, vašimi právy a povinnostmi jak naší strany, tak i Vaší. Důraz je kladen na právo na ochranu soukromí a důležitost dodržování legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. Společně se zavazujeme chránit Vaše osobní údaje, které jsou u nás zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou, konkrétně s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Seznam zpracovávaných osobních údajů

Jsme si vědomi důležitosti transparentnosti ve zpracování Vašich osobních údajů, proto jsme pro Vás připravili přehledný seznam informací, které od Vás můžeme shromažďovat a zpracovávat. Jedná se především o jméno, příjmení, kontaktní údaje jako email a telefonní číslo, informace o vašem využívání našich služeb, údaje o provedených transakcích a jakékoli další informace, které nám sami dobrovolně poskytnete. Součástí tohoto seznamu jsou i údaje získané během Vašich návštěv našeho rekreačního centra, to může zahrnovat využití kamerového systému za účelem zajištění bezpečnosti. Všechny tyto údaje jsou zpracovávány s cílem poskytování a zlepšování služeb, pro marketingové účely a také k ochraně právních zájmů správce.

Právní základy pro zpracování údajů

Legislativní rámcové podmínky zpracování osobních údajů nám stanovují konkrétní předpisy, na jejichž základě je možné zpracování oprávnit. K takovým základům patří vaše výslovný souhlas se zpracováním, nutnost zpracování pro plnění smlouvy, v níž jste smluvní stranou, nebo nutnost zpracování pro splnění právní povinnosti, která na nás jako na správce údajů dopadá. Dále zde může jít o ochranu vašich základních práv a svobod, veřejný zájem nebo oprávněné zájmy správce či třetích stran, jež jsou v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Důležité je zdůraznit, že vaše data nejsou a nebudou zpracovávána bez platného právního základu, a to za předpokladu, že neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování.

Kontaktní informace

Pro veškeré dotazy, požadavky či výhrady v souvislosti s ochranou a zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit přímo na nás, a to na následující kontaktní údaje majitele webu:
Martin Suchý
Městský úřad České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Česká republika
Email: [email protected]

Vaše práva

V kontextu ochrany Vašich osobních údajů, máte jako subjekt údajů řadu práv. Jedná se o právo na přístup k Vašim údajům, právo opravit nesprávné nebo neaktuální údaje, právo na výmaz (tzv. 'právo být zapomenut'), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Všem těmto požadavkům věnujeme náležitou pozornost a snažíme se je vyřešit ve vašem nejlepším zájmu. Připomínáme, že veškeré požadavky týkající se zpracování Vašich osobních údajů lze směřovat na uvedený emailový kontakt, kde Vám poskytneme nezbytnou podporu a informace.

Bezpečnost a ochrana údajů

Jelikož ochrana osobních údajů je pro nás prioritou, zavedli jsme veškerá potřebná opatření, jež zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zpracovávaných údajů. Systémy a procesy jsou pravidelně aktualizovány a hodnoceny, aby reflektovaly nejnovější technologie a zabezpečovací standardy. V našem rekreačním centru dodržujeme přísná pravidla, která nám zavazují k tomu, aby osobní údaje nebyly vystavovány žádnému neautorizovanému přístupu nebo zneužití. Zároveň aktivně spolupracujeme s odborníky na ochranu dat, abychom zajistili důsledné dodržování všech předpisů a zásad správné praxe.

Komentáře