Podmínky používání

zář, 18 2023

Úvodní ustanovení

Vítejte v Rekreačním Centru Holeckova 53. Tyto podmínky používání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na všechny služby poskytované Rekreačním Centrem Holeckova 53, jejichž poskytovatelem je Martin Suchý se sídlem na adrese Městský úřad České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, Česká republika. Před použitím našich služeb je důležité, abyste si přečetli a pochopili tyto Podmínky. Využíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se je dodržovat. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte majitele prostřednictvím emailu [email protected].

Poskytované služby

Rekreační Centrum Holeckova 53 nabízí široký sortiment služeb zaměřených na zdravý životní styl, sportovní aktivity, relaxační a wellness procedury, kurzy zdravé stravy a další související služby. Naši klienti mohou využívat moderní fitness zařízení, účastnit se různých kurzů a workshopů nebo relaxovat v prostorách určených pro odpočinek. Důraz klade na individuální přístup ke každému klientovi a podporu rozvoje jejich zdraví a pohody. V rámci poskytovaných služeb Rekreační Centrum Holeckova 53 zaručuje vysoký standard dostupných zařízení a kvalifikovaný personál.

Pravidla a omezení

Při využívání služeb Rekreačního Centra Holeckova 53 se zavazujete dodržovat veškerá pravidla a omezení stanovená provozovatelem. To zahrnuje dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, respektování ostatních klientů a personálu, stejně jako ochranu majetku centra. Porušení těchto pravidel může vést k vyloučení ze služeb centra bez nároku na finanční kompenzaci či vrácení již zaplacených částek. V případě způsobení škody jste povinni škodu nahradit v plné výši podle aktuálních ceníků centra.

Změny Podmínek

Provozovatel Rekreačního Centra Holeckova 53 si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit tyto Podmínky. O všech změnách a doplněních budete informováni prostřednictvím našich oficiálních komunikačních kanálů. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat aktuální verzi Podmínek a seznámit se s její obsahem. Pokračováním v užívání našich služeb po provedení změn v Podmínkách vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami.

Kontaktní údaje provozovatele:

Martin Suchý
Městský úřad České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Česká republika
Email: [email protected]

Komentáře